Procedure voor nieuwe leden TC Den Otter:

Was u geen spelend lid in het vorige seizoen dan dient u een aanvraag tot lidmaatschap te sturen naar  bestuur@tc-denotter.be .

Om lid te kunnen worden op TC Den Otter moet je de steun hebben van een reeds aangesloten spelend lid die jou als “peter” of “meter” wegwijs zal maken binnen de club. De werking van onze club is gebaseerd op vrijwilligers en daarom vragen we van onze nieuwe leden het commitment om samen met hun peter of meter 2 x toogdienst te doen. Op die manier kunnen we de democratische prijzen en het vrijwillige karakter van onze club waarborgen. Het is bovendien een uitstekende gelegenheid om de andere leden te leren kennen.

Bij uw aanvraag vragen we je om volgende gegevens te vermelden:

 • Naam en voornaam
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Straat, huisnummer en gemeente
 • Telefoon
 • Email
 • Naam peter of meter

Aangezien wij ervoor willen zorgen dat alle spelende leden voldoende kans hebben om te tennissen, hebben wij momenteel een aanmeldingslijst voor nieuwe leden. Zodra de inschrijving van de bestaande spelende leden afgesloten is, zullen we alle aanvragen bekijken en contact nemen indien er bijkomende leden worden aangesloten. Je mag van ons hierover begin februari een email verwachten. Alvast bedankt voor je interesse en je engagement!

 

Overzicht van de lidgelden op onze club:

 • Volwassene: 140 euro

Personen ouder dan 18 jaar die geen student zijn.

 • Jeugdlid (6 t.e.m. 18 jaar): 75 euro
 • Jeugdlid (3 t.e.m. 5 jaar): 25 euro

Iedereen jonger dan 18 jaar.

 • Student: 100 euro

Personen ouder dan 18 jaar die verder studeren (hogeschool, universiteit).

 • Familieabonnement: 400 euro

Voor alle familieleden die wonen op hetzelfde adres, 2 volwassenen inbegrepen + x aantal kinderen

 • Steunend lid: 35 euro

Voor iedereen die frequent op onze club vertoeft, maar zelf niet actief tennist of voor degenen die uit sympathie de club willen steunen. Steunende leden mogen aan alle clubactiviteiten deelnemen met uitzondering van de tennisactiviteiten. Bij de meeste tennisgerelateerde activiteiten voorzien we echter wel een inschrijvingsmogelijkheid voor de steunende leden.

Voor meer info:

Ledenadministratie TC Den Otter: bestuur@tc-denotter.be