Tennisreglement

Hierna vinden jullie het tennisreglement van TC Den Otter zoals het werd goedgekeurd door het bestuur.

Artikel 1

TC Den Otter is een Vereniging Zonder Winstoogmerk. De tennisterreinen zijn voorbehouden aan de spelende leden van de vereniging die hun lidgeld hebben betaald.

Artikel 2

Het bestuur van TC Den Otter bepaalt de voorwaarden waaronder de terreinen kunnen worden gebruikt en beslist in de gevallen die niet voorzien zijn in dit reglement, zonder hiervoor telkens verantwoording te moeten afleggen.

Anderzijds zijn er omstandigheden waarbij artikel 1  niet strikt toegepast kan worden o.a.:

  1. Elk lid mag maximum drie maal per seizoen iemand van buiten de club uitnodigen. Een niet-lid kan maximum 3 maal uitgenodigd worden op een seizoen. Voor het uitnodigen van een niet-lid voor een partijtje tennis, zie het tennisreglement, artikel 7.
  2. Indien men familie of vrienden toevallig op bezoek heeft mogen die meekomen naar de club, tenzij er op dat moment een door de club georganiseerde activiteit plaatsvindt, zoals clubavonden, etentjes, tornooien en dergelijke. Indien zich dat meer dan 3 maal per jaar zou voordoen, is het logisch dat dit geen toeval meer is en dienen die personen zich aan te sluiten als niet-spelend lid (25 euro per seizoen).
  3. Free barbeques worden ingericht voor de leden. Voor zover eigen leden geen nadeel ondervinden, kan punt 2 worden toegepast mits op voorhand het bestuur via het internet voor de afsluitdag van de inschrijving verwittigd wordt zodat het bestuur indien nodig kan weigeren.
  4. Wanneer een competitie-activiteit doorgaat op TC Den Otter is het logisch dat niet-leden aanwezig kunnen zijn op de club. Punt 2 van dit artikel

Artikel 3

De speeltijd is vastgesteld op 1 uur. Op het einde van het uur moet het terrein opgeknapt worden en ter beschikking zijn van de volgende spelers (klik hier voor richtlijnen met betrekking tot het goed gebruik van de tennisterreinen).

De leden kunnen een terrein reserveren door hun naamplaatje aan te brengen op het daarvoor voorziene bord: in de chalet indien deze open is, anders op het bord buiten aan de ingang. Alleen leden die op de club aanwezig zijn, en er blijven, kunnen een terrein reserveren.

Niemand mag het naamplaatje van andere spelers aanbrengen, verhangen of verwijderen.

Iemand die vrijwillig zijn naamplaatje wegneemt voor de aanvang van het speeluur kan dit maar terugplaatsen voor het uur dat daarop volgt.

De leden worden gevraagd hun naamplaatje niet in de chalet achter te laten, anders kan men geen plein reserveren op het bord buiten aan de ingang!

Artikel 4

Wanneer de terreinen druk bezet zijn, dient bij voorkeur dubbelspel te worden gespeeld.

Artikel 5

Er kan slechts 1 uur tegelijk worden gereserveerd en leden die aan het tennissen zijn kunnen pas opnieuw reserveren na afloop van de vorige reservatie, dit om zoveel mogelijk leden speelgelegenheid te geven.

De vorige alinea is eveneens van toepassing voor leden die les volgen, interclub spelen en dergelijke. Zij kunnen pas bij het verlaten van het terrein opnieuw een terrein reserveren.

Artikel 6

Een terrein kan door de club zelf op voorhand worden gereserveerd voor:

  • interclubwedstrijden
  • clubkampioenschappen
  • ontmoetingen tegen andere tennisclubs
  • tennislessen georganiseerd door de club
  • clubavonden of andere activiteiten georganiseerd door de club

Artikel 7

Elk lid mag driemaal per jaar iemand die geen lid is van TC Den Otter uitnodigen. Voor de terreinreservaties wordt echter steeds voorrang gegeven aan eigen leden.

Eenzelfde persoon mag niet meer dan drie maal uitgenodigd worden.

Het uitnodigend lid zorgt voorafgaandelijk voor de inschrijving van de gastspeler op de lijst van gastspelers die in de inkomhal uithangt. Indien de chalet open is, geeft het uitnodigend lid de naam van de gastspeler  door aan de baruitbater die vervolgens het gastenboek invult en voorafgaandelijk aan het betreden van de terreinen de som van 5 euro ontvangt per uitgenodigde gastspeler.

De gastspeler ontvangt dan een kaartje voor gastspelers welke op het reserveringsbord moet worden aangebracht.

In het geval de chalet gesloten is, zijn kaartjes voor gastspelers voorzien in de inkomhal die op het reserveringsbord buiten moeten worden aangebracht. Het uitnodigend lid zal achteraf om betaling van de som van 5 euro per gastspeler worden verzocht.

Artikel 8

De terreinen mogen enkel met tennisschoenen worden betreden.

Artikel 9

Leden die één of meerdere bepalingen van dit reglement niet naleven dienen de terreinen te verlaten bij vaststelling hiervan. Bovendien kan het bestuur één of meerdere maatregelen opleggen die het nodig acht, tot eventuele uitsluiting van de club toe.